• Slider 25

Podatek od usług budowlanych w Niemczech

 • Podatek od usług budowlanych w Niemczech

  Podatek od usług budowlanych w Niemczech

Podatek od usług budowlanych stanowi istotny element systemu podatkowego w Niemczech i jest szczególną formą podatku dochodowego. Ma on na celu zabezpieczenie zobowiązań podatkowych oraz przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu.

Podatkowi temu podlegają usługi budowlane, których odbiorcą jest przedsiębiorca.

Obowiązek zapłaty podatku od usług budowlanych spoczywa na zleceniodawcy i wynosi 15% wartości usługi.

Zleceniodawca ma obowiązek obliczyć i odprowadzić do niemieckiego urzędu skarbowego 15% od otrzymanego rachunku (wraz z kwotą podatku VAT), a usługodawcy wypłaca tylko 85%.

Termin na opłacenie podatku mija 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zapłata za usługę.

W przypadku zaniechania potrącenia podatku od usług budowlanych, odbiorca usługi musi liczyć się z możliwością otrzymania kary grzywny lub kary pozbawienia wolności.

Zwolnienie z podatku budowlanego

Zarówno niemieckie Gewerby, jak i polskie firmy budowlane wykonujące usługi budowlane na terenie Niemiec mają obowiązek dokonać zgłoszenia do niemieckiego urzędu skarbowego. Jednocześnie mogą one również złożyć wniosek o zwolnienie z podatku budowlanego.

Urząd skarbowy na początku wydaje zwolnienie na tymczasowy okres 3 miesięcy. Następnie należy odpowiednio wcześnie złożyć wniosek o jego przedłużenie. Jeżeli przedsiębiorca prześle wymagane zaświadczenia, urząd wydaje zaświadczenie o zwolnieniu z podatku budowlanego na rok.

Jeżeli jest potrzeba, należy ponownie złożyć wniosek o jego przedłużenie.

Należy mieć na uwadze, iż aby wniosek o zwolnienie z podatku budowlanego mógł być pozytywnie rozpatrzony należy wywiązywać się z zobowiązań podatkowych wobec niemieckiego urzędu skarbowego.

 • BS Mazur oferuje
   
  • Meldunek firmy

   Dzięki współpracy z firmą „BS Mazur” otrzymasz cały szereg możliwości i pełen pakiet pomocy: doradztwo, rozpisanie umowy spółki itp.

   Więcej
  • Kompleksowa obsługa

   Obywatele Polski mogą założyć firmę w każdym kraju Unii Europejskiej, a jeśli jest taka możliwość to, czemu z niej nie skorzystać?

   Więcej
  • Serwis biurowy

   Zameldujemy Twoją firmę na naszym adresie w Görlitz. W ramach prowadzenia serwisu biurowego zajmiemy się m.in.

   Więcej
Twoja firma w Niemczech
  • Slider 22