• Slider 25

Oświadczenie o ochronie danych

Podmiot odpowiedzialny

Administratorem danych jest Marzena Mazur, Elisabethstraße 24, 02826 Görlitz, Niemcy, E-Mail: info@firma-w-niemczech.com.pl, tel.: 0049 3581 79 25 20. Wszelkie żądania pozostające w związku z ochroną danych prosimy kierować do administratora.

Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzamy dane osobowe przekazane przez użytkownika przy nawiązaniu kontaktu i ewentualnym zawarciu umowy. Dane te obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego. Przekazanie imienia i nazwiska oraz adresu jest niezbędne do zawarcia umowy.

Ponadto protokołujemy wszystkie odwiedziny naszej strony internetowej i pobranie umieszczonych tam plików. Protokołujemy: nazwę pliku, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych, powiadomienia o udanych pobraniach danych, dane przeglądarki internetowej i domeny, adresy IP komputerów.

Cele przetwarzania danych

Ww. dane przetwarzamy w następujących celach:

 • stwierdzenie tożsamości kontrahenta,
 • wykonanie umowy, w szczególności świadczenie uzgodnionej usługi,
 • fakturowanie,
 • ewentualnie dochodzenie i obrona przez roszczeniami,
 • analiza zachowania użytkowników strony.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a do f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ewentualnie przepisy krajowe.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Dane użytkownika są przekazywane osobom trzecim tylko, jeżeli wymaga tego wykonanie umowy lub użytkownik wyraził wyraźną zgodę na przekazanie danych.

Prosimy o zapoznanie się ze szczególnymi zasadami przekazywania danych w ramach korzystania z usług Google Analytics i Google Maps na naszej stronie internetowej w dalszej części niniejszej informacji o ochronie danych.

Terminy usuwania danych

Dane użytkownika są usuwane z upływem okresu ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa podatkowego i handlowego, o ile użytkownik nie zgodził się wyraźnie na ich dalsze przetwarzanie.

Prawa użytkownika

Użytkownik może domagać się informacji o swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia. Użytkownik może ograniczyć przetwarzanie danych. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu. Użytkownik może domagać się wydania dotyczących go danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego sobie lub osobie trzeciej.

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie narusza dopuszczalności czynności przetwarzania danych dokonanych przed jej cofnięciem.

Użytkownik może złożyć skargę na sposób przetwarzania przez nas danych do organów nadzorczych, przykładowo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (https://www.giodo.gov.pl).

Wykluczenie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji czy profilowania.

Linki

Zalinkowane strony zostały w chwili umieszczenia linku sprawdzone pod kątem ich zgodności z prawem. Nie stwierdzono przy tym treści niezgodnych z prawem. Stała kontrola zalinkowanych stron bez konkretnych wskazówek na naruszenie prawa przekracza granice możności wymagania. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa usuniemy niezwłocznie linki tego rodzaju. Wykluczamy dalej idącą odpowiedzialność za treści zalinkowanych stron.

Cookies

Ta strona internetowa wykorzystuje cookies, tzn. małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Pliki cookie ułatwiają i zwiększają bezpieczeństwo korzystanie ze strony oraz służą celom statystycznym. Część plików cookie pozostaje na komputerze także po zakończeniu sesji i umożliwia rozpoznanie komputera użytkownika przy kolejnych odwiedzinach. Użytkownik może ograniczyć lub wykluczyć otrzymywanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy użytkowania Internetu firmy Google LLC (dalej zwanej Google). Jest to niezbędne do prawnie uzasadnionych celów polegających na analizie zachowania użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenie o ochronie danych).

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje o użytkowaniu strony generowane przez plik cookie są zasadniczo przekazywane do serwera w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Nasza strona anonimizuje adres IP, tzn. adres IP zostaje wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczy. Jedynie w wyjątkowych przypadkach przekazywany jest do serwerów Googla w Stanach Zjednoczonych pełny adres IP, który dopiero tam zostaje skrócony.

Google korzysta z tych informacji na nasze zlecenie w celu dokonania analizy użytkowania strony internetowej, sporządzania raportów aktywności internetowej i świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i aktywnością internetową. Adresy IP przekazywane w ramach Google Analitics przez przeglądarkę użytkownika nie są łączone z innymi danymi Googla.

Prosimy o bliższe zapoznanie się z warunkami korzystania z Google Analytics na stronie https://www.google.com/analytics/terms/pl.html .

Użytkownik może przez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce zablokować zapisywanie plików cookie. Użytkownik może ponadto zablokować pobieranie i przesyłanie danych (wraz z adresem IP) przez plik cookie do Googla przez pobranie i zainstalowanie następującego dodatku do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Google usuwa osobiste dane użytkownika najpóźniej po 14 miesiącach.

Google zapewnia przestrzeganie europejskiego prawa ochrony danych przez udział w Privacy Shield Framework: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI .

Google Maps

Ta strona internetowa korzysta z Google Maps, usługi kartograficznej Googla. Dane użytkowników, w szczególności adresy IP, mogą przy tym zostać przekazane do serwerów Googla w Stanach Zjednoczonych.

Prosimy o bliższe zapoznanie się z warunkami korzystania z Google Maps na stronie https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html .

Koniec oświadczenia o ochronie danych

 • BS Mazur oferuje
   
  • Meldunek firmy

   Dzięki współpracy z firmą „BS Mazur” otrzymasz cały szereg możliwości i pełen pakiet pomocy: doradztwo, rozpisanie umowy spółki itp.

   Więcej
  • Kompleksowa obsługa

   Obywatele Polski mogą założyć firmę w każdym kraju Unii Europejskiej, a jeśli jest taka możliwość to, czemu z niej nie skorzystać?

   Więcej
  • Serwis biurowy

   Zameldujemy Twoją firmę na naszym adresie w Görlitz. W ramach prowadzenia serwisu biurowego zajmiemy się m.in.

   Więcej
Twoja firma w Niemczech
  • Slider 22