• Slider 25

Kindergeld - świadczenie rodzinne w 2021 roku

 • Kindergeld - świadczenie rodzinne w 2021 roku

  Kindergeld - świadczenie rodzinne w 2021 roku

Zasiłek rodzinny Kindergeld to świadczenie pieniężne na dzieci wypłacane przez Kasę Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse).

Zasiłek rodzinny jest jednym z najważniejszych świadczeń dla rodzin w Niemczech. Dociera bezpośrednio do rodzin i tym samym przyczynia się do ich odciążenia finansowego.

Zasiłek na dzieci wypłacany jest niezależnie od dochodu, a jego wysokość przyznawana jest w zależności od liczby dzieci. Wysokość zasiłku od 01.01.2021 roku przedstawia się następująco:

 • na pierwsze i drugie dziecko 219 euro miesięcznie,
 • na trzecie dziecko 225 euro miesięcznie,
 • na czwarte i każde kolejne dziecko 250 euro miesięcznie.

Generalnie zasiłek rodzinny przyznawany jest dla:

 • wszystkich dzieci do 18 roku życia
 • dzieci uczących się do 25 roku życia
 • niezatrudnionych dzieci do 21 roku życia.

Prawo do niemieckiego Kindergeld ma rodzic/opiekun prawny dziecka legalnie zatrudniony lub prowadzący działalność gospodarczą w Niemczech. Zasiłek przysługuje również wtedy, gdy dziecko i rodzice mieszkają w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, warunkiem jest podleganie nieograniczonemu prawu podatkowemu w Niemczech jednego z rodziców.

Ponieważ w Polsce od 1 lipca 2019 roku rodzice niezależnie od dochodów mogą otrzymywać tzw. 500 + także dla pierwszego dziecka, świadczenia rodzinne wypłacane są w określonej kolejności:

 • pierwszeństwo w wypłacie ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa. Jeżeli tylko jeden z rodziców pracuje, to zasiłek wypłaca kraj, w którym pracuje ten rodzic.
 • jeżeli oboje z rodziców pracują w różnych krajach, pierwszeństwo ma państwo zamieszkania dzieci.

PRZYKŁAD:

Jeśli w Polsce przysługuje nam świadczenie 500+ to w Niemczech otrzymam Kindergeld pomniejszone o kwotę 500 PLN na dziecko.

Aby otrzymać Kindergeld należy złożyć wniosek w odpowiedniej Kasie Świadczeń Rodzinnych wraz z określonymi dokumentami i zaświadczeniami.
Przedstawiliśmy Państwu ogólną informację dotyczącą zasiłku na dziecko w Niemczech obowiązującą w 2021 roku. Przyznanie takiego zasiłku uzależnione jest od wielu innych czynników. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.familienkasse.de.

Chętnie pomożemy Państwu w skompletowaniu takiego wniosku.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania można skontaktować się z nami telefonicznie lub drogą mailową.

 • BS Mazur oferuje
   
  • Meldunek firmy

   Dzięki współpracy z firmą „BS Mazur” otrzymasz cały szereg możliwości i pełen pakiet pomocy: doradztwo, rozpisanie umowy spółki itp.

   Więcej
  • Kompleksowa obsługa

   Obywatele Polski mogą założyć firmę w każdym kraju Unii Europejskiej, a jeśli jest taka możliwość to, czemu z niej nie skorzystać?

   Więcej
  • Serwis biurowy

   Zameldujemy Twoją firmę na naszym adresie w Görlitz. W ramach prowadzenia serwisu biurowego zajmiemy się m.in.

   Więcej
Twoja firma w Niemczech
  • Slider 22